Rapportage investeringswerken

Nr begr wijz

LASTEN / BATEN

Omschrijving

Team

GBR

Totaal krediet

t/m 2016

2017 t/m 31-12

Afgew. In 2017

Krediet naar 2018

Dat afr werk

Toelichting

kredieten van het jaar 2017

kredieten van het jaar 2016

kredieten van het jaar 2015

kredieten van het jaar 2014

kredieten van het jaar 2013

kredieten van het jaar 2011

kredieten van het jaar 2002

4

Mobiliteit

4.1

Verkeersregeling

4.1

Vervanging verkeersregelinstallatie Kellenseweg/

LWD

740100

15/2015

652.000

542.200

109.800

Uitvoering van de werkzaamheden zijn gekoppeld aan

Staartsestraat

31-12-2019

verplaatsing van pompstation Van Dijkhuizen.

-235.000

235.000

Totaal Product 4.1

652.000

307.200

344.800

4.2

Verkeersveiligheid

4.2

Duurzaam Veilig Tiel

Werkv.

740207

35.916

-35.916

Totaal Product 4.2

35.916

-35.916

4.4

Parkeren

4.4

Parkeergarage Westluidense Poort

Stad

740401

921/2014

18.867.000

13.893.244

6.910.539

305.927

31-12-2017

Inhoudelijke toelichting zie paragraaf grote projecten.

2.378.000

135.291

betreft omzetting budget GREX naar vastgoed op basis van advies Deloitte bij jaarrekening 2015

advies Deloitte bij jaarrekening 2015.

4.4

Aanleg parkeervakken t.b.v. schilparkeren

Stad

740409

23/2011

195.000

320.081

-125.081

4.4

Fietsparkeren Binnenstad

Stad

740415

110/2016

42.000

40.388

1.612

31-12-2017

Overschrijding omdat de kosten bekabeling door Volker

4.4

Technische inrichting WLP aanschaf parkeer-

Stad

740420

905/2016

105.500

55.375

94.742

-44.617

31-12-2017

Wessels veel hoger zijn geworden. Tevens zijn de kosten

apparatuur kentekenparkeren

voor de coördinatie doorberekend.

4.4

Technische inrichting WLP aanwezigheids-

Stad

740421

905/2016

38.000

42.542

-4.542

31-12-2017

sensoren (vrij/vol)

4.4

Technische inrichting WLP aanleg wayfinding

Stad

740422

905/2016

80.000

83.769

-3.769

31-12-2017

4.4

Technische inrichting WLP aanschaf presentatie

Stad

740423

905/2016

8.000

500

7.500

31-12-2018

projectiesysteem

4.4

Technische inrichting WLP aanschaf beveiliging

Stad

740424

905/2016

154.900

161.875

-6.975

31-12-2017

Overschrijding wegens aanleg extra beveiligingscamera's

camera parkeervloer

i.v.m. dode hoeken (o.a. fietsenstalling).

4.4

Technische inrichting WLP telefonische bereik-

Stad

740425

905/2016

65.000

74.221

-9.221

31-12-2017

Overschrijding door andere bekabeling dan uitgevraagd

baar GSM-parkeren in carsystem

(voortschrijdend inzicht, verbeterde technieken).

4.4

Technische inrichting WLP toegangscontrole

Stad

740426

905/2016

52.000

19.211

32.790

31-12-2017

Kosten opgenomen in offerte niet nodig gebleken.

4.4

Technische inrichting WLP-aanschaf elektrische

Stad

740427

905/2016

58.000

98.921

-40.921

31-12-2017

Voortschrijdend inzicht niet te voorzien. Bekabeling moest veel

oplaadpunten

zwaarder worden uitgevoerd vanwege snelladen.

4.4

Technische inrichting WLP - inrichting

Stad

740428

905/2016

21.300

7.568

13.732

31-12-2017

Bezuiniging door inzet van bestaande meubels (o.a.

beheerdersloge

Beursplein)

4.4

Burense Poort minipark

Stad

740430

906/2016

98.500

97.695

805

Er komt nog een termijn van 10%. Verwachte overschrijding

van ca. € 10.000

4.4

Burense Poort IVAS

Stad

740431

906/2016

81.000

72.669

8.331

Er komt nog een termijn van 10%.

Totaal Product 4.4

22.244.200

14.439.064

7.669.565

118.935

16.636

5

Ruimtelijke ontwikkeling

5.3

Woonwagenzaken

5.3

Investeringen ww standplaats Algemeen

Bel.

750310

7/2011

62.700

62.700

31-12-2017

Dit betreft een restantkrediet voor onvoorziene uitgaven

normalisatie.

5.3

Herstructering Latensteinse Rondweg

Proj.

750311

908/2015

150.000

63.302

78.303

8.395

We hebben met iedereen op één na alles kunnen afronden in oktober 2017 conform afspraak. Er is echter een persoon die bleef tegenwerken. Nu is hem een ultimatum gesteld dat hij vóór 15-05-2018 alles leeg moet hebben.

in oktober 2017 conform afspraak. Er is echter een persoon die

31-12-2018

bleef tegenwerken. Nu is hem een ultimatum gesteld dat hij vóór

15-05-2018 alles leeg moet hebben.

We zullen nog een container voor grof vuil moeten

plaatsen en afvoeren en schuttingdelen moeten plaatsen.

Dus nog niet afsluiten zodat we dit laatste stukje ook kunnen

afmaken.

Totaal Product 5.3

212.700

63.302

78.303

71.095

8.13

Cultuurcluster Westluidense Poort

Proj.

781300

921/2014

18.243.000

15.771.344

4.575.395

-2.278.304

174.566

Totaal product 5.4

18.243.000

15.771.344

4.749.961

-2.278.304

Grondexploitatie

5.5

Voorbereidingskrediet Waalkade

Proj.

750501

9/2016

100.000

23.063

76.937

1-11-2019

De voorbereiding van de Waalkade loopt nog door tot de

5/2017

250.000

103.645

146.355

uitvoering van het 2e bestek, naar verwachting eind mei 2018.

daarna komen nog de kosten voor het toezicht van het project en

de uren van de projectleiders en medewerkers.

Voor 1 november 2019 moet de subsidie van de provincie

verantwoord worden.

Totaal product 5.5

350.000

23.063

180.582

146.355

6

Openbare ruimte

6.3

Civiele kunstwerken

6.3

Vervangen houten bruggen Rauwenhof

Stad

760301

ppn 2017

80.000

73.100

6.900

krediet € 80.000 in Perspectievennota

6.3

Vervanging keermuren 2016

Stad

760302

510

27.500

-28.010

31-12-2017

6.3

2 bruggen Rauwenhof

Stad

760303

55.000

50.049

4.951

31-12-2017

6.3

Vervanging brug Oliemolenpad

Werk-

760304

5.177

-5.177

voorb.

totaal product 6.3

135.000

123.659

32.677

-23.059

1.723

6.7

Riolering

6.7

Aanleg natuurlijk vriendelijke oevers

Stad

760713

902/2015

68.099

61.660

6.145

294

De werkzaamheden zijn volgens het plan uitgevoerd.

31-12-2017

bijdrage van derden

-3.129

3.129

6.7

Aanlegplasbermen

Stad

760714

902/2015

89.136

50.691

5.950

32.495

31-12-2017

bijdrage van derden

-2.996

2.996

6.7

Waterberging Linge

Stad

760715

902/2015

154.882

6.209

76.025

72.647

31-12-2017

6.7

Kellen watergangen verbreden

Stad

760716

902/2015

29.500

29.500

31-12-2017

6.7

Aanleg open water Spoorsingel-Oost

Stad

760717

902/2015

711.124

361.124

350.000

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Aanleg Wadi tussen wijk en dijk

Stad

760718

902/2015

83.190

4.626

78.564

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Aanleg open water tussen wijk en dijk

Stad

760719

902/2015

83.360

19.307

70.463

-6.410

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

bijdrage van derden

-23.485

23.485

6.7

Bestaande afvoer dichtzetten en korte route

Stad

760732

902/2015

431.863

174.695

257.168

31-12-2020

Samenloop met ontwikkeling Westlede

6.7

Herstructurering bedrijventerrein Kellen

Stad

760733

902/2015

599.147

14.079

585.068

6.7

Nachtegaallaan/Lijsterstraat

Stad

760735

902/2015

382.000

310.981

356.860

-285.842

31-12-2018

Laatste loodjes in 2018. Parkeren, verharding, vervuilde grond

zijn hierop geboekt. Uitsplitsing volgt later

6.7

Westluidense Poort gebied

Stad

760741

902/2015

40.000

10.065

31.918

-1.983

31-12-2017

De werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

6.7

Spoorsingel midden (Westroijen/ De Hennepe

Stad

760742

902/2015

9

15.412

3.560

-18.963

A15)

31-12-2017

De werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

-13.945

-1.914

15.859

bijdragen derden

6.7

Dode Linge Noord Spoorlijk

Stad

760743

902/2015

211.250

161.250

50.000

31-12-2019

6.7

Relining riolering Hoogkellenseweg/ Kellense-

Stad

760744

902/2015

393.938

201.213

20.738

171.987

31-12-2017

De werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

weg, Zuiderhaven

6.7

Relining riolering Papesteeg

Stad

760746

902/2015

177.022

92.017

42.159

42.846

31-12-2018

6.7

Vervanging riolering Oude Medelsestraat

Stad

760748

902/2015

22.409

6.046

890

15.473

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. Opdracht viel

gunstiger uit dan de raming.

6.7

Vervanging riolering Burgemeesterswijk

Stad

760749

902/2015

925.288

26.582

31.163

867.544

31-12-2019

6.7

Herstelmaatregelen Tiel-Oost

RoR

760752

902/2015

80.032

32.607

26.623

20.802

31-12-2017

Minder reparaties nodig dan gerekend in de raming. Zie

2e voortgangsrapportage.

6.7

Burgemeester van Welderenstraat

RoR

760766

7/2017

148.111

148.111

31-12-2019

Uitvoering in 2018-2019; krediet is toereikend.

6.7

Burgemeester Van den Steenstraat

RoR

760765

7/2017

77.823

77.823

31-12-2019

Uitvoering in 2018-2019; krediet is toereikend.

6.7

Planvorming/onderzoek/afvoeren woongebieden

RoR

760757

902/2015

8.400

1.055

7.345

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Burgermeester Bouwensstraat

RoR

760764

7/2017

83.180

83.180

31-12-2019

Uitvoering in 2018-2019; krediet is toereikend.

6.7

Burgemeester Schullstraat

RoR

760763

7/2017

89.262

100

89.162

31-12-2019

Uitvoering in 2018-2019; krediet is toereikend.

6.7

Aanleg grondwatermaatregelen tussen wijk & dijk

RoR

760760

902/2015

18.750

18.750

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Planvorming/ onderzoek naar open water

RoR

760761

902/2015

22.400

5.686

16.714

6.7

Inzamel en afvoerleiding Kwelkade

RoR

760762

26.000

5.165

20.835

6.7

Tielerwaardlaan

Stad

760767

52.948

8.232

51.389

-6.673

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd samen met

krediet Maurikstraat.

6.7

Maurikstraat

RoR

760768

7/2017

82.838

80.000

2.838

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd samen met

krediet Tielerwaardlaan.

6.7

Vervaning huisaansluitingen + kolken Tielerwaard-

RoR

760769

7/2017

25.803

26.000

-197

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

6.7

Antoon Coolenstraat

RoR

760770

30.067

9.753

23.803

-3.489

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Johan Fabriciusstraat

RoR

760771

7/2017

37.334

37.334

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Mathilde Wibautstraat

RoR

760772

7/2017

15.652

15.652

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Mina Krüsemanstraat

RoR

760773

7/2017

60.934

60.934

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Rivierenlandlaan

RoR

760774

7/2017

254.318

254.318

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Roos Vosstraat

RoR

760775

7/2017

106.258

106.258

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Drainage Tulpstraat

RoR

760776

7/2017

380.000

354.080

2.700

23.220

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. Zie 2e voort-

gangsrapportage.

6.7

Subsidie wateroverlast Tulpstraat

RoR

760777

250.000

107.971

2.873

139.156

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. Zie 2e voort-

gangsrapportage.

6.7

Westluidensestraat wegnr. 07-88

RoR

760778

7/2017

48.800

17.530

31.270

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

6.7

Schokstraatje en-of incidentele reparaties

RoR

760779

183.000

43.267

52.431

87.302

31-12-2017

Geen calamiteiten voorgekomen. Wel wateroverlastlocaties

verholpen en spoedreparaties gedaan.

6.7

Herstelmaatregelen Tiel Drumpt - Kapel/Avezaath

RoR

760781

144.326

1.132

146.396

-3.202

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

6.7

Minigemalen en stelselgemalen

RoR

760782

151.740

16.000

98.419

37.321

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd, nauwelijks

eigen uren geboekt.

6.7

Doorspoeling Doode Linge vanuit stadsgracht

RoR

760783

7/2017

47.949

47.949

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Vervanging inlaatleiding Stadsgracht

RoR

760784

7/2017

99.999

99.999

31-12-2018

6.7

Aanleg drainage Zuiderhavenweg

RoR

760785

88.500

2.538

56.500

29.462

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd.

6.7

Aanleg grondwatermaatregelen tussen wijk & dijk

RoR

760786

7/2017

20.549

20.549

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Monitoring kwel/-hemelwater

RoR

760787

10.000

3.886

6.114

31-12-2017

Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd, minder

vervanging noodzakelijk dan gerekend.

6.7

Planvorming/onderzoeken

RoR

760788

7/2017

53.209

53.209

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Saneringskosten vervuilde grond sleuf

RoR

760789

7/2017

85.400

10.575

74.825

31-12-2019

Uitvoering in 2018 en 2019; krediet is toereikend.

6.7

Van Ridderweide tot Molukse kerk

RoR

760792

7/2017

1.419.200

1.419.200

31-12-2019

Uitvoering in 2019; krediet is toereikend.

6.7

Nieuwe Tielseweg en vervanging huisaan-

RoR

760793

7/2017

191.300

11.562

179.738

31-12-2019

Uitvoering in 2019; krediet is toereikend.

sluitingen

6.7

Binnenstad West

RoR

760794

7/2017

1.034.750

1.034.750

31-12-2020

Uitvoering in 2019 en 2020; krediet is toereikend.

6.7

Schokstraatje en/of incidentele reparaties

RoR

760795

7/2017

183.000

35.651

147.349

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Saneringskosten vervuilde grond sleuf

RoR

760796

7/2017

70.000

70.000

31-12-2019

Uitvoering in 2018 en 2019; krediet is toereikend.

6.7

Herstelmaatregelen Tiel Rauwenhof en

RoR

760797

7/2017

106.200

106.200

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

Wadenoijen

6.7

Minigemalen en stelselgemalen

RoR

760798

7/2017

184.200

105.280

78.920

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Natuurvriendelijke oevers en plasbermen

RoR

760799

7/2017

118.700

13.050

105.650

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

bijdragen derden

-6.525

6.525

6.7

Profileren, baggeren div. gem. watergangen

RoR

761700

7/2017

6.250

6.250

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Afkoppelprojecten bij herinrichten

RoR

761701

7/2017

83.400

83.400

31-12-2019

Uitvoering in 2018 en 2019; krediet is toereikend.

6.7

BRP Tiel maatregelen

RoR

761702

7/2017

25.000

2.495

22.505

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Planvorming/onderzoeken afwatering binnenstad

RoR

761703

7/2017

11.800

12.041

-241

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

6.7

Drainagestelsel

RoR

761704

7/2017

50.000

34.500

15.500

31-12-2019

Uitvoering in 2018 en 2019; krediet is toereikend.

6.7

Aanleg drain Burgemeestersbuurt

RoR

761705

7/2017

140.000

140.000

31-12-2019

Uitvoering in 2018 en 2019; krediet is toereikend.

6.7

Monitoring kwel-/hemelwater

RoR

761706

7/2017

11.200

555

10.645

31-12-2018

Uitvoering in 2018, krediet toereikend

Totaal product 6.7

10.820.799

2.093.385

1.418.295

655.357

6.653.763

7

Onderwijs

7.1

Onderwijshuisvesting

Het project zit nog in de voorbereidingsfase. De architect is in

7.1

(Ver-)Nieuwbouw Lingecollege MAVO

OW

770140

9/2016

4.804.050

43.938

407.681

4.352.431

31-12-2019

februari 2017 gestart met zijn werkzaamheden. Naar

verwachting zal in 2018 gestart worden met de bouw van de

MAVO.

7.1

Verrijking De Adamshof 2014

OW

770141

902/2014

75.000

25.000

50.000

31-12-2017

7.1

Opknappen gymzaal MAVO

ROS

770144

9/2016

375.950

3.860

372.090

31-12-2020

De voorbereiding van het opknappen zal starten in 2018,

Het starten van het daadwerkelijk opknappen is gepland voor

2020.

In 2017 zal de voorbereiding van de revitalisering starten.

7.1

Revitalisatie Havo/VWO Heiligestraat

RoS

770145

9/2016

8.842.550

19.512

8.823.038

31-12-2020

De start van de daadwerkelijke revitalisering is gepland voor

2019.

7.1

Opknappen gymzaal Heiligestraat

RoS

770146

9/2016

427.450

427.450

31-12-2021

In 2017 is de voorbereiding van het opknappen en

revitalisering gestart. De start van de daadwerkelijke

revitalisering is gepland voor 2019.

De voorbereiding van het opknappen zal starten in 2018. De

7.1

Opknappen VMBO Teisterbantlaan

RoS

770147

9/2016

2.575.000

2.575.000

31-12-2021

start van het daadwerkelijk opknappen is gepland voor 2020.

Het project zit in de voorberedingsfase. Het PvE wordt

7.1

IKC Passewaaij (gebouw)

RoS

770148

11/2016

3.948.904

13.139

133.752

3.802.013

30-9-2019

opgesteld en de architectenselectie voorbereid. Naar

verwachting zal in 2018 gestart worden met de bouw van het

IkC.Oplevering is voorzien 3e kwartaal 2019.

Project is in uitvoering. Oplevering zal plaatsvinden rond de

7.1

Brede school Wadenoijen

RoS

770149

907/2016

585.000

31.014

32.178

521.808

31-12-2018

zomervakantie in 2018.

bijdrage van derden

-15.972

15.972

Het project zit in de voorberedingsfase. Het PvE wordt

7.1

Grondkosten IKC Passewaaij

RoS

770150

11/2016

968.000

968.000

30-9-2019

opgesteld en de architectenselectie voorbereid. Naar

verwachting zal in 2018 gestart worden met de bouw van het

IkC.Oplevering is voorzien 3e kwartaal 2019.

Het project zit in de voorberedingsfase. Het PvE wordt

7.1

Infrastructuur IKC Passewaaij

RoS

770151

11/2016

301.584

301.584

30-9-2019

opgesteld en de architectenselectie voorbereid. Naar

verwachting zal in 2018 gestart worden met de bouw van het

IkC.Oplevering is voorzien 3e kwartaal 2019.

Totaal Product 7.1

22.903.488

116.951

627.152

22.159.385

8

Maatschappelijke voorzieningen

8.11

Sport

8.11

Toplaag kunstgrasveld Wadenoijen

Vast-

781116

902/2017

203.000

186.313

16.687

31-12-2017

Voordeel bij inkoop en hierdoor lagere uitgaven

Voordeel bij inkoop en hierdoor lagere uitgaven

8.11

Ondergrond kunstgrasveld Wadenoijen

Vast-

781117

902/2017

377.000

316.610

60.390

31-12-2017

5/2017

-60.000

-60.000

8.11

Renovatie hockeyveld 1

Vast-

781113

904/2016

400.000

377.367

69.085

-46.452

goed

31-12-2017

diverse bijdragen/subsidies

-50.468

50.468

Project wordt in 2018 opgestart en verwachting financiële

8.11

Renovatie hockeyveld 1

Vast-

781114

904/2016

105.000

4.023

6.550

94.427

31-12-2018

afronding is eind 2018.

goed

8.11

Vervanging toplaag kunstgras sportpark Drumpt

Vast-

781115

9/2016

255.000

250.865

4.135

In verband met garanties e.d. komt er nog een eindafrekening.

goed

totaal product 8.11

1.280.000

581.787

578.557

21.093

98.562

8.17

Schouwburg Agnietenhof

8.17

Regelaars trekkenwand

AGN

781701

145.000

105.997

39.003

31-12-2016

Omroep- en ontruimingsinstallatie

8.17

Vervangingsinvesteringen theaterfaciliteiten

AGN

781701

238.000

182.516

55.484

Reserve vervanginsinvesteringen

-238.000

-182.516

-55.484

Krediet is afgewikkeld, onderschrijding wordt

8.17

Installaties tbv Zinder

Zinder

781710

906/2017

195.000

147.904

47.096

31-12-2017

ingezet voor de overschrijdingne van 781720 en

781725.

Uitgaven betreffen keukeninrichting en koffiezet-

8.17

Aanschaf inventaris tbv Zinder

Zinder

781720

906/2017

25.000

45.477

-20.477

31-12-2017

apparatuur tbv horeca Zinder. Overschrijding

wordt gecompenseerd met onderschrijding 781720.

Uitgaven betreffen narrowcasting beeldschermen,

8.17

Aanschaf inventaris tbv Zinder

Zinder

781725

906/2017

89.000

103.716

-14.716

31-12-2017

inventaris muzieklokalen, inventeraris MF-lokalen,

inventaris logo's en wegbewijzering. Overschrijding

wordt gecompenseerd met onderschrijding 781720.

454.000

403.095

11.903

39.003

Totaal product 8.17

Bedrijfsvoering

bv

Inventaris gebouwen gemeentelijke organisatie

FZ

700820

16/2016

2.187.091

1.993.652

2.906

190.533

verwerken op 700820 (som van 4-tal kredieten)

6/2014

51.125

61.293

-10.168

31-12-2018

Het college heeft besloten om het restantkrediet te benutten

15/2016

52.000

52.000

voor een aantal restpunten die waren meegenomen in de

15/2016

26.000

26.000

businesscase. Daarvoor is maximaal € 150.000 voor

beschikbaar.

Beslispunt bij de vaststelling van de jaarstukken 2017.

Overschrijding zal gecompenseerd worden met onder-

bv

Inventaris gebouwen gemeentelijke organisatie

FZ

700821

6/2014

530.000

538.758

27.936

-36.694

31-12-2017

schrijding op krediet 700820.

bv

Vervangingsinvesteringen I&A - 4 jaar

700874

Totaal bedrijfsvoering

2.846.216

2.593.703

30.841

-36.694

258.365

Tielse Methode

8.13

Autovrij parcours voor wielrenners & schaatsers

Proj.

781104

23/2002

2.403.118

414.242

1.484.197

299.068

Project is in afrondende fase

Opening april 2018

Ontsluitingsweg

Proj.

760210

9/2016

205.612

Subsidieafrekening eind 2018

provinciale bijdrage

Ontsluitingsweg is in 2017 gerealiseerd.

9/2016

-1.050.000

-565.963

-489.203

5.166

31-12-2018

Totaal Tielse Methode

1.353.118

-151.721

1.200.605

304.234

TOTAAL-GENERAAL

81.494.521

35.690.452

17.276.832

-1.566.685

30.093.922