Financiering

Inleiding

Algemene inleiding

Het was in 2017 erg moeilijk om de economische ontwikkelingen te voorspellen.
De verkiezingen van Trump tot president van de Verenigde Staten leidde in de financiële wereld tot enige scepsis met betrekking tot de groei van de Amerikaanse economie.
Na de Brexit werd in Europa met spanning uitgekeken naar de verkiezingen in Frankrijk, die duidelijk zouden maken of de kiezer een meer euro sceptische koers wilde varen of juist niet.

De uitkomsten van deze politieke ontwikkelingen in 2017 hebben er onder andere toe geleid, dat de economisch herstel in de gehele eurozone sterk is geweest. Ondanks deze groei bleven de inflatiecijfers laag, waardoor de ECB geen reden zag om de rente te verhogen.

Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor. De Europese Centrale Bank (ECB) voert ook in 2017 een ruim monetair beleid waardoor de rentetarieven op een laag niveau blijven staan.

Voor het rentepercentage van een langlopende lening (10-jaars) was de verwachting dat deze in 2017 ligt zou stijgen. Het daadwerkelijk percentage is inderdaad licht gestegen, maar beduidend minder dan wat werd verwacht.
Ook voor de 3-maands Euribor (= Euro Interbank Offered Rate: het gemiddelde rentetarief waar tegen 57 Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: van 1 week tot 12 maanden) was de verwachting dat het rentepercentage tot boven de 0,00% zou gaan stijgen. De werkelijkheid laat zien dat dit percentage zich in 2017 op een niveau van -/- 0,33% stabiliseert.

Wanneer op het jaar 2017 wordt ingezoomd, zijn er gedurende het jaar wel fluctuaties opgetreden. Na een speech van de voorzitter van de ECB, de heer Draghi, steeg de rentepercentages voor de leningen voor de (middel)lange termijn gedurende een korte periode sterk.

Gemeente specifiek

De liquiditeitspositie van de gemeente is onder invloed van onder ander de grote investering Westluidense Poort in 2017 aanzienlijk verslechterd. Om aan de kasgeldlimiet te voldoen is op 4 oktober 2017 een zevental langlopende leningen met verschillende looptijden aangetrokken, om dit tekort te dekken.