Passiva

De passiva wordt verdeeld in vaste en vlottende passiva.