Vaste activa

De vaste activa is verdeeld in:

  • immateriële vaste activa
  • materiële vaste activa en
  • financiële vaste activa.