Bedrijfsvoering

Inleiding

Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt. Het is tevens een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. De uitdagingen waar de ambtelijke organisatie voor staat zijn groot.

Inwoners en organisaties vragen om een andere dienstverlenende rol van de gemeente. Vanuit het rijk worden taken overgeheveld naar de gemeente, gecombineerd met de financiële noodzaak tot beleidsbijstellingen. De slagkracht moet omhoog, maar het moet ook goedkoper, slimmer en met minder middelen. We dragen veel (uitvoerings-)taken over aan uitvoeringsinstellingen zoals ODR, AVRI en WerkZaak Rivierenland.

Op het terrein van de bedrijfsvoering zoeken we samenwerking op met andere gemeenten om de kwaliteit te verhogen, medewerkers meer kansen te bieden en de kwetsbaarheid en kosten te verlagen. De taken Financiën, P&O, IM/ICT, Juridische zaken en Facilitaire zaken zijn samengebracht in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB).

Al deze uitdagingen vragen leren en ontwikkeling van medewerkers. En medewerkers hebben zelf ook wensen en eisen als het gaat om goed gefaciliteerd je werk te kunnen doen. Om te zorgen voor een goed toegeruste organisatie, zowel nu als in de toekomst, vindt de organisatieontwikkeling plaats.