Grondbeleid

Inleiding

In de paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt mede de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de grondexploitaties van de gemeente in 2017.