Doelen

Indicatoren

Realisatie

2015

2016

2017

Bron

Nulmeting

Norm

1

Lokale en regionale auto-ontsluiting

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Schaarsdijkweg (Dr. J.M. den Uyllaan - Lingeweg)

10.300

10.700

10.300

telling 2017

10.900

17.200

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Rivierenlandlaan (Burg. Meslaan - Wilhelmina Druckerstraat)

10.500

10.500

10.600

telling 2017

10.800

15.300

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Laan van Westroijen (Predikbroedersweg - Gasthuislingelaan)

10.900

10.900

11.800

telling 2017

10.300

15.900

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Grote Brugse Grintweg (Amsterdam-Rijnkanaal)

10.900

11.000

11.600

telling 2017

9.200

16.400

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) N835 (A15 - Laan van Westroijen)

21.900

21.900

24.300

telling 2017

22.000

39.000

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) N834 (Schaarsdijkweg - komgrens)

19.500

19.500

20.200

telling 2017

19.400

22.500

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Lingeweg (Inundatiekanaal)

3.100

3.100

2.600

telling 2017

3.200

2.200

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Lokstraat (Esdoornstraat - Westroijensestraat)

13.400

13.400

13.900

telling 2017

17.000

17.000

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Nieuwe Tielseweg (Waardenburglaan - Teisterbantlaan)

15.500

15.500

16.400

telling 2017

16.900

16.000

2

Regionale OV-ontsluiting

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Centraal (richting Utrecht)

3.445

3.510

3.400

NS

4.200

5.900

2017: inschatting. Informatie volgt medio 2018

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Centraal (richting Arnhem)

1.226

1.347

1.300

Arriva

onbekend

onbekend

2017: inschatting. Informatie volgt medio 2018

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Passewaaij

1.434

1.505

1.400

NS

950

1.650

2017: inschatting. Informatie volgt medio 2018

3

Reguleren van parkeren (in de binnenstad)

Inkomsten

1.282.827

1.311.966

parkeermeters

Aantal transacties

748.659

752.284

parkeermeters

4

Rol van de fiets

Bezettingsgraad fietsparkeervoorziening (Oude Haven) absoluut

14.203

12.397

13.043

Registratie

n.v.t.

23.162

Bezettingsgraad fietsparkeervoorziening (Oude Haven) in procenten

61

54

56

Registratie

n.v.t.

100

Onderhoud fietsvoorzieningen (fietspaden en fietsstroken) onvoldoende in m2

3.616

1.879

1.879

Registratie / CROW

n.v.t.

174.919

Onderhoud fietsvoorzieningen (fietspaden en fietsstroken) onvoldoende in procenten

2,1

1,1

1,1

Registratie / CROW

n.v.t.

100

Norm: streefwaarden en/of beleidsdoelstellingen n.v.t.: Geen nulmeting maar relatie tot de volledige capaciteit of areaal. Een goed beeld van de diverse ontwikkelingen kan verkregen worden door de voorgaande jaren met elkaar te vergelijken