Algemeen

Tiel is een attractieve en vitale centrumstad, waar het prettig wonen is. De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de gemeente en er voldoende en passende arbeidsplaatsen ontstaan. De gemeente stuurt op goede ruimtelijke kwaliteit waardoor de stad ook in de toekomst een prettig woon- en leefklimaat biedt voor haar inwoners.