Doelen

Indicatoren

Realisatie

2015

2016

2017

Bron

Nulmeting

Norm

1

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting vormgeven

Realisatie

2015

2016

2017

Bron

Nulmeting

Norm

1

Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting verder vorm te geven

Aantal nieuwe huurwoningen boven de toeslaggrens

0

15

0

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tot € 170.000

2

0

1

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tussen € 170.000 en € 200.000

7

38

0

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tussen € 200.000 en € 250.000

0

8

10

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs boven € 250.000

7

24

22

BAG

nvt

Totaal aantal nieuwe woningen

18

106

64*

BAG

nvt

165

* De Tielse nieuwbouw blijft al geruime tijd achter op de behoefte. Met de uitvoering van de motie woonbeleid wordt o.a. ingezet op het vlottrekken van de woningbouw. Dit komt in het voorjaar terug in de Cie Ruimte.

Aantal nieuwe huurwoningen tot toeslaggrens

2

21

31

BAG

nvt

2

Voldoende en passende werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel

% lokale koopkrachtbinding dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

85-90%

Koopstromenonderzoek 2011 (nulmeting), score 2017 uit DPO behorende bij de (concept) detailhandelsnota 2018-2023

98

% lokale koopkrachtbinding niet-dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

70%

Koopstromenonderzoek 2011 (nulmeting), score 2017 uit DPO behorende bij de (concept) detailhandelsnota 2018-2023

82

% regionale koopkrachtbinding dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuele cijfers

Koopstromenonderzoek 2011 (nulmeting)

12

% regionale koopkrachtbinding niet-dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuele cijfers

Koopstromenonderzoek 2011

20

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel incl. leegstand

190

189

186

Locatus

209

**

**Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden. Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel incl. leegstand

35.213

34.961

34.638

Locatus

34.771

**

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven heel Tiel excl. leegstand

264

253

252

Locatus

301

**

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven heel Tiel excl. leegstand

83.362

82.094

81.811

Locatus

85.807

**

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven heel Tiel incl. leegstand

327

309

306

Locatus

348

**

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven heel Tiel incl. leegstand

93.009

90.570

89.864

Locatus

94.260

**

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel excl. leegstand

151

144

145

Locatus

175

**

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel excl. leegstand

29.683

28.213

28.408

Locatus

28.900

**

Aantal banen delfstoffen, industrie/nutsbedrijven

3.010

2.970

3.340

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.000

**

Aantal banen financiële en zakelijke dienstverlening

3.190

3.190

2.950

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.430

**

Aantal banen vervoer

2.460

2.300

2.180

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

2.270

**

Aantal bedrijven in Tiel

3.210

3.300

3.300

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.030

**

**Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE. Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal bedrijven in Regio Rivierenland

22.660*

23.330*

23.380

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

**

* De gemeenten Druten is vanaf dit jaar meegeteld bij de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, dit is in de PWE met terugwerkende kracht doorgevoerd.**Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE. Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal bedrijven in Gelderland

170.100

175.760

178.480

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

151.142

**

Aantal banen overige dienstverlening

7.470

7.350

7.660

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

7.520

**

Hierbij horen de sectoren: openbaar Bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en overige dienstverlening

Aantal banen handel

4.930

5.020

5.110

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

4.920

**

Hierbij horen de sectoren; groothandel, detailhandel/autohandel

3

Versterken van de Tielse binnenstad

Algemeen oordeel over binnenstad (cijfer)

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

6.2

Koopstromenonderzoek 2011 (nulmeting), score 2017 uit Consumentenenquête Seinpost (concept detailhandelsnota 2018-2023)

6,9

Aantal passanten binnenstad zaterdag

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen vergelijkbare cijfers

Koopstroomonderzoek 2011

20.230

In 2017 zijn nieuwe cijfers opgenomen in het passantenonderzoek van Locatus. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers van de nulmeting. (2014).

Aantal passanten binnenstad donderdag

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen vergelijkbare cijfers

Koopstromenonderzoek 2011

8.400

In 2017 zijn nieuwe cijfers opgenomen in het passantenonderzoek van Locatus. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers van de nulmeting. (2014).

Aantal passanten binnenstad koopavond

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen vergelijkbare cijfers

Koopstromenonderzoek 2011

5.650

In 2017 zijn nieuwe cijfers opgenomen in het passantenonderzoek van Locatus. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers van de nulmeting. (2014).

Aantal passanten binnenstad totaal

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen vergelijkbare cijfers

Koopstromenonderzoek 2011

34.280

In 2017 zijn nieuwe cijfers opgenomen in het passantenonderzoek van Locatus. Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers van de nulmeting. (2014).

4

Versterken van recreatie / toerisme in Tiel

Aantal bezoekers van de Zaak van de Stad

7500

8571

6421

Tellingen Zaak van de Stad

Aantal 2017 tot 1 september. Sinds die datum is de Zaak van de Stad ondergebracht bij Zinder en wordt er geen afzonderlijke telling meer bijgehouden.

Aantal overnachtingen

46.570

58.787

69.262

Aantal overnachtingen 2017 op basis van de voorlopige aangiftes, de definitieve aangiftes volgen in de loop van het 1e halfjaar 2018.

Opbrengst toeristenbelasting

€ 46.891

€ 60.822

€ 74.057

financiële administratie

5

Versterken van de historische identiteit van Tiel