Algemeen

Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen

Onderwijs zien wij als instrument dat kinderen en jongeren stimuleert om zich een pakket aan intellectuele, sociaal-emotionele, culturele en communicatieve competenties eigen te maken en om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen. Dit stelt hen in staat om deel te nemen aan de samenleving en vergroot hun kans op werk.

Het lokale onderwijsbeleid is veelomvattend en omhelst veel deelterreinen die bijdragen aan onze ambitie. Ook zijn er vele partners bij betrokken om de ambitie te realiseren. De Lokaal Educatieve Agenda is het platform waar bestuurlijk afspraken op lokaal niveau vorm krijgen.