Het stimuleren van een schone stad

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten conform begroting

Stimuleren van een schone stad

  • Naast de gebruikelijke maatregelen voor de bestrijding van overlast door hondenpoep, is op verzoek van inwoners de uitlaatplaats bij het Ooievaarsbos (Passewaaij) gerenoveerd en werd in de uitlaatplaats aan de Meeslaan verlichting geplaatst.
  • In 2017 is wederom intensief ingezet op uitvoering van het Plan van Aanpak Zwerfafval, dat in 2015 door de raad is vastgesteld.

Plan van aanpak Zwerfafval
In november 2016 is het eerste uitvoeringsjaar geëvalueerd. De evaluatie over het jaar 2017 is inmiddels ter informatie aan de raad aangeboden. De kosten voor 2017 zijn fors lager dan in 2016 (€ 52.000 in plaats van € 77.000).

Ook is in 2017 een afvalbakkenplan binnenstad opgesteld. Dit plan voorziet in een vernieuwingsslag met nieuwe bakken in een opvallende groene kleur in de binnenstad en omliggende aanlooproutes.

Onderhoud en verantwoording Avri
Zie het kopje Verantwoording Avri bij openbaar groen en begraafplaatsen.