Grote projecten

Inleiding

In 2013 heeft de rekenkamer in opdracht van de raad een onderzoek uitgevoerd betreffende “Grote projecten in Tiel”.
In mei 2016 heeft de raad de rolverdeling tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad vastgelegd bij grote gemeentelijke (ruimtelijke) projecten. Wie beslist wanneer, waarover en wie wordt wanneer, waarover geïnformeerd? Hoe hoger de bestuurlijke relevantie, hoe groter de betrokkenheid van de raad.
Bij grote projecten is de gemeente initiatiefnemer en heeft de regie op de realisatie van het project. Zij neemt in elke fase de GO/NO GO besluiten. Om te bepalen of een project als “groot” kan worden aangemerkt is gekeken naar de volgende criteria:

  1. de (financiële) omvang
  2. de aard (complexiteit)
  3. de (politiek bestuurlijke) risico’s
  4. de maatschappelijke impact

Op grond hiervan is een projectenkalender opgesteld. Deze projectenkalender geeft een concern breed overzicht van alle als “groot” aangemerkte gemeentelijke projecten in het ruimtelijke domein. De projectenkalender is als bijlage opgenomen in deze paragraaf.
Door het opnemen van een aparte paragraaf Grote Projecten in de jaarrekening is de informatievoorziening over grote ruimtelijke gemeentelijke projecten geborgd.

De "Grote projecten" zijn allen investeringsprojecten, met uitzondering van het project Westluidense Poort. Dit project bestaat uit een grondexploitatie en uit een vastgoedexploitatie.