Projectenkalender

Projectenkalender

Nr

Naam Project

GREX

Portefeuillehouder

Bestuurlijke relevantie

GO / NO GO

Informatie

Fase

Project afgerond

visie / beleid

2

Burense Poort (brug/parkeren)

ja

Ben Brink

Hoog

College / Raad

Raad

Ontwerpfase

Fase 1: 2019 Fase 2: 2021

Stationsomgeving / structuurvisie

3

FluviaTiel/Vijverterrein

ja

Ben Brink

Middelhoog

College

Raad

Voorbereidings-fase

nov-18

Waalfront/Tiel Oost, droger en mooier/TSOB (progr. Binnenstedelijke ontwikkeling)

8

Waalkade, fase 1

nee

Marcel Melissen

Hoog

College / Raad

Raad

Ontwerpfase

1-nov-18

Waalfront/Veiligheid evenementen/Veiligheid civiele kunstwerken

9

Overdracht speelvoorzieningen

nee

Marcel Melissen

Hoog

College / Raad

Raad

Initiatieffase

Voorjaar 2018

Motie/bezuinigingsopgave

10

Nieuwbouw Zwembad

nee

Carla Kreuk

Hoog

College / Raad

Raad

Voorbereidings-fase

Voorjaar 2021

Coalitie-akkoord