Versterken van recreatie / toerisme in Tiel

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Recreatie & Toerisme

 • Afronden en onderhouden Wandelroutenetwerk
 • Kwaliteitsslag Fietsknooppuntensysteem
 • Marketing en Promotie: provinciale acties
 • Profilering van Tiel als historische fruitstad aan de Waal

Voor recreatie- en toerisme werkt de gemeente Tiel met het RBT(Regionaal Bureau voor Toerisme). In 2016 heeft het RBT samen met 9 andere gemeente in Regio Rivierenland op hoofdlijnen de volgende resultaten behaald:

 • Marketing en promotie van het gebied: onder andere campagne Gelderse Streken;
 • Profilering van het Fiets- en wandelroutenetwerk van de Regio waaronder de routes in de gemeente Tiel;
 • Ontwikkeling van struinroutes;
 • Profilering van cultuurhistorische points of interest;
 • Ontwikkeling van de Fruittuin Nederland;
 • Ontwikkeling Karakteristiek Rivierenland (kersenparty);
 • Ondersteuning van evenementen waaronder het fruitcorso;
 • Opstellen doelgroepen analyse Rivierenland en Tiel.

In 2017 zijn met het RBT nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

De gemeente Tiel doet zelf ook aan Marketing en profilering onder andere door het magazine Uit in Tiel en de site Uit in Tiel.

2017 stond in het kader van de verhuizing van de van de Zaak van de Stad naar Zinder. Tevens kreeg het nieuwe beeldmerk Tiel, Fruitstad aan de Waal verder uitwerking. Op tal van plekken in de stad is dit beeldmerk nu zichtbaar aanwezig.
De city-app, website en het magazine UitinTiel werden hierop toegespitst. Het bezoekersaantal van de website UitinTiel steeg met 50% naar 82.000 bezoekers.
Een eerste succesvolle editie van de Nationale Kersenparty vond plaats in Tiel. Ook werd het initiatief genomen voor een nieuw evenement, De Betuwse Fruitrally.
Samen met Blom Fruitpartners en Hotel Van der Valk werd een succesvolle kersenpromotieactie (Fruit uit de Betuwe) opgezet.
Een bezoek aan de Belgische Fruitstad Sint Truiden leidde tot inspiratie en de afspraak om elkaars steden te promoten.