High impact crimes (focus woninginbraken)

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Woninginbraak (high Impact crimes)

  • Aanpak criminele groep
  • Heling aanpak (verder uitbouwen van het DOR: digitaal opkoop register)
  • Bevorderen en uitbreiden van het aantal buurtpreventieteams
  • Geven van voorlichting aan bewoners en bedrijven
  • Uitvoeren donkere dagen offensief
  • Promoten politie keurmerk veilig wonen
  • Wekelijks monitoren voortgang