Aanpak overlastgevende groepen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Aanpak overlastgevende jeugdgroepen

  • Continue monitoring jeugdgroepen in veiliger wijkteam en afspreken integrale aanpak (gericht op het netwerk rond jongeren (professionals en burgers)
  • Iedere probleem jongere een individueel plan van aanpak
  • Integrale, multidisciplinaire aanpak criminele jongeren
  • Project Zohra
  • Monitoren ontwikkeling jeugdgroepen en jongeren d.m.v. toepassen +/-/mee systematiek en uitvoeren groepsscan jeugd