Overlast en geweld op straat

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Overlast en geweld op straat

  • Uitvoeren actieplan
  • Regie en aansturing door veiliger wijkteam
  • Gerichte inzet van camera's. Cameraplan is vastgesteld en in 2017 zijn extra camera's (voor langere duur) in het Centrum geplaatst. Tevens camera's in Winkelcentrum Rauwenhof.
  • Intensiveren aanpak jeugdboa's Avri
  • Aanpak overlast door verwarde personen en zwervers. Hiertoe is een multidisciplinaire projectgroep ingesteld, waarbij een wrap around aanpak wordt toegepast.