Rol van de fiets

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Rol van de fiets

  • Handhavingsplan fietsparkeren
  • In 2017 zijn conform het handhavingsplan fiets (parkeren/stallen) vier handhavingsacties uitgevoerd. Deze acties hebben betrekking op het fietsparkeren rond fietsenstallingen en –rekken in het centrum van Tiel (Markt en Hoogeindsestraat) en op de beide stationsomgevingen.
  • Verkeerseducatie
  • Bovenop de landelijke campagnes van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Tiel in 2017 extra campagnes uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie en bewustwording in het verkeer. Het betreft het verkeersexamen voor basisschoolleerlingen (theorie en praktijk), WinterBOB en ZomerBOB campagnes, de spandoekenactie 'De scholen zijn weer begonnen' en extra affiches langs de weg met de aanduiding 30 of 50 km/uur.
  • Op 3 mei 2017 heeft de jaarlijkse Tielse Scootmobielvaardigheidscursus plaatsgevonden.
  • Vanuit de regionale samenwerking hebben een aantal maanden snelheidsdisplays in de gemeente gerouleerd. Een gemeentelijk snelheidsdisplay heeft het hele jaar gerouleerd.
  • Regionale fietsambitie
  • De regionale fietsambitie die Regio Rivierenland in 2016 heeft opgesteld, is in de andere regiogemeenten "voor kennisgeving aangenomen", zonder een besluit te nemen over de gezamenlijke uitwerking. De inhoud van dit ambitiedocument wordt nu meegenomen in de op te stellen Mobiliteitsagenda van de Regio (2018).
  • Motie "Fietsvriendelijkheid en Fietsveiligheid"
  • Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt om de Mobiliteitsvisie te herijken en/of aan te vullen met een paragraaf specifiek gericht op het versterken van de fietsvriendelijkheid van de gemeente. De motie wordt in 2018 uitgewerkt.