Een sterke positie van Tiel in de regio

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Samenwerking met andere overheden

De gemeente Tiel is in 2017 een constructieve partner binnen de regionale samenwerking geweest met zowel ambtelijke als bestuurlijke actieve inzet op diverse dossiers, zoals bereikbaarheid, recreatie & toerisme, duurzaamheid en economie.

Binnen de gemeente Tiel is een start gemaakt met de uitvoering van de afspraken zoals gemaakt in het rapport Sturen of Gestuurd worden. De sturing op gemeenschappelijke regelingen was ook onderwerp van gesprek met de gemeenteraad Neder-Betuwe. Op uitnodiging van Neder-Betuwe is hier een deel van de Tielse gemeenteraad op bezoek geweest.

Samen met de andere Gelderse steden is de gemeente Tiel in gesprek met de provincie over partnerschap. Samen met de steden Harderwijk, Zutphen en Doetinchem wordt overleg gevoerd over specifiek stedelijke opgaven die raken aan de kerntaken van de provincie. Er wordt gekeken of de tweede fase van het provinciale programma Leefbaarheid hier gerichter op kan inspelen.